ISZO - Informacijski sustav zaštite okoliša

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Agencije za zaštitu okoliša je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Agencija za zaštitu okoliša izradila je Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2014. − 2017. kao jedan od osnovnih dokumenata nužnih za operacionalizaciju Uredbe o Informacijskom sustavu zaštite okoliša i njezino provođenje.

Sukladno navedenoj Uredbi, Informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO) je niz međusobno povezanih elektroničkih baza podataka i izvora podataka o stanju i opterećenjima pojedinih sastavnica okoliša, prostornim obilježjima i drugim podacima i informacijama važnim za praćenje stanja okoliša na nacionalnoj razini.

Aktivnosti na uspostavi i održavanju ISZO-a osigurat će učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini, osobito u sklopu Europske informacijske i promatračke mreže (EIONET) i ostalih informacijskih mreža Europske unije.

Vezani dokumenti